"Loading..."

Vi ser tydelig at det danner seg et bilde av en mann med voldsom nysgjerrighet og higen etter kunnskap, og med en produksjon og et engasjement langt utover det vi klarer å fatte. Vi får et bilde av en mann lagd av hel ved, og med noen grunnholdninger som gjennomsyrer alt han befattet seg med. Om Falkbergets Hus kunne formidle noe av dette og gi inspirasjon til kommende generasjoner, da er det en motvekt til ytringer uten substans. Lykkes vi alle med å lage et Falkbergets Hus som det er godt for befolkningen, tilreisende gjester og ikke minst de kommende generasjoner å besøke – ja da er vi glade for å kunne bidratt med noe av veien til å realisere det. Vi ønsker deg som leser rapporten god lesning!

Publisert i Blog Standard
torsdag, 09 juni 2016 12:43

Forprosjektrapport levert 8. juni 2016

Det er med stor glede og entusiasme vi leverer rapporten etter noen måneders intensiv utredning av forprosjektet. Vi takker styringsgruppa for tillitten og at dere valgte oss til oppdraget, og vi håper at vårt bidrag med å utrede Falkbergets Hus fører fram.

Publisert i Blog Standard