"Loading..."

Aksjonsgruppen Falkbergets Hus:
Jon Høsøien, Eiliv Grue, Sturle Kojen og Harald Hauge.

I august 2015 ble gruppen registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 915 710 247.
Som styre for daglig oppfølging fungerte Jon Høsøien som leder og Eiliv Grue som generalsekretær.

Forprosjektets arbeidsgruppe:

 • Roar Sundt: (arbeidsgruppas leder, kreativ prosess)
 • Jarle Østgård: (prosjektering og beregninger)
 • Hilde Bergebakken: (rapport, nettverk og finansiering)
 • Harald Hauge: (studier Falkberget, presentasjoner og utredninger)

Gruppen har jobbet godt og intensivt sammen om alle forprosjektets områder.

Forprosjektrapporten ble overlevert og presentert 8.juni 2016 i Storstuggu på Røros.

Hilde Bergbakken er engasjert som prosjektleder i realiseringsfasen.

 

Rådgivergruppe: 

 • Simen Bjørgen- direktør i Kulturminnefondet
 • Tor Singsaas - biskop i Nidaros
 • Bjørn Frydenborg- regional næringssjef
 • Ragnhild Aashaug - ordfører i Tolga tidl.leder av Verdensarvrådet
 • Arild Hagen -tidligere banksjef
 • Tor Indset - styreleder Rørosmuset og tidligere rektor
 • Kari Vaarhus - formidling av Falkberget Holtålen   
 • Runa Finborud - ordfører i Os og ny leder av Verdensarvrådet
 • Kjetil Reinskou - daglig leder Røros F&B Group, samt Reiselivets hus


Rådgivergruppen har vært konsultert i felles møter, samt enkeltvise drøftinger.