"Loading..."
Falkbergets hus og Ratvolden

Falkbergets hus og Ratvolden

Falkbergets Hus på Røros - og Ratvolden

Sommeren 2012 pågikk det en større avisdebatt om Røros bibliotek. Her ble på nytt ønske om et Falkberget-senter aktualisert. Et 50-talla avisklipp er arkivert om Falkberget-hus på Røros.

Senhøstes 2012 døde debatten ut. Da ble tanker om underskriftskampanje lansert. En gruppe bestående av Eiliv Grue, Jon Høsøien, Sturle Kojen, Hans Vintervold og etter hvert Harald Hauge arbeidet med å igangsette underskriftaksjon.

Les mer
Arven etter Johan Falkberget gir mulighet til ny verdiskaping

Arven etter Johan Falkberget gir mulighet til ny verdiskaping

Vi ser tydelig at det danner seg et bilde av en mann med voldsom nysgjerrighet og higen etter kunnskap, og med en produksjon og et engasjement langt utover det vi klarer å fatte. Vi får et bilde av en mann lagd av hel ved, og med noen grunnholdninger som gjennomsyrer alt han befattet seg med. Om Falkbergets Hus kunne formidle noe av dette og gi inspirasjon til kommende generasjoner, da er det en motvekt til ytringer uten substans. Lykkes vi alle med å lage et Falkbergets Hus som det er godt for befolkningen, tilreisende gjester og ikke minst de kommende generasjoner å besøke – ja da er vi glade for å kunne bidratt med noe av veien til å realisere det. Vi ønsker deg som leser rapporten god lesning!

Les mer
Forprosjektrapport levert 8. juni 2016

Forprosjektrapport levert 8. juni 2016

Det er med stor glede og entusiasme vi leverer rapporten etter noen måneders intensiv utredning av forprosjektet. Vi takker styringsgruppa for tillitten og at dere valgte oss til oppdraget, og vi håper at vårt bidrag med å utrede Falkbergets Hus fører fram.

Les mer