"Loading..."
Falkbergets hus og Ratvolden

Falkbergets hus og Ratvolden

Et notat om «Landsomfattende underskriftsaksjon» ble drøfte og tekst til opprop ble utarbeidet. 30 personer svarte ja til å anbefalte kampanjen der det entydig ble oppfordret til at et Falkberget-senter måtte realiseres så snart som mulig på Røros. En av de 30 som var med på dette oppropet var Sven Nyhus. Se: Dokumentasjon vedlegg til underskriftslister med tekst som fulgte alle underskriftslister.

Høsten 2013 utarbeidet Eiliv Grue sammen med en rekke Falkberget-kjennere et Notat om forprosjekt Falkberget-hus på RørosDokumentasjon: Notat om forprosjekt Falkberget-hus på Røros

Den 29.8.2013 ga aksjonsgruppa ved Jon Høsøien orientering for samlet kommunestyremøte om aksjonen og om Notat om forprosjekt Falkberget-hus på Røros.. Orienteringen ble mottatt med akklamasjon av kommunestyret.

Kommunestyre gjorde samme dag enstemmig vedtak om at de ønsker samlokalisering av Falkberget-senter, evt. verdensarvsenter og bibliotek for å styrke sentrumsutviklingen på Røros. Se: Dokumentasjon kommunestyrevedtak  av 29.08.2013 sak 42/13. Videre utredning fra Røros kommune om biblioteksaken ble stilt i bero på grunn av kommunens økonomi.

Aksjonsgruppa tok derfor sommeren 2015 grep for å få utarbeidet et grundig forprosjekt om Falkbergets Hus. Rapporten ble levert juni 2016, er spredt til alle som ønsker den og er tilgjengelig på nettet. Dokumentasjon: http://falkbergetshus.no

Når Ratvolden ikke er utredet som lokalisering for Falkbergets Hus, henger det blant annet sammen med:

• Ratvolden som sted for å reise Falkbergets Hus aldri har vært aktualisert i avisdebatten.

• I leserbrev i Fjell-Ljom 20.9.2012 gjør Åse Berg grundig rede for arbeidet med Utviklingsselskapet som satset på Falkberget i Rugeldalen. Utviklingsselskapet ble nedlagt i 2003 fordi arbeidet ikke fikk den støtte en håpet. «Ideen om å satse all formidling om Falkberget på Ratvolden var nok et utopisk luftslott. Skal Falkberget få den plass han fortjener, må det bli sentralt i Røros, skrev Åse Berg.

• Usikkerhet om klausuler om hvordan Ratvolden kan disponeres.

• Røros kommune lot muligheten gå fra seg til å kjøpe Falkbergets fødested i Trondalen.

I planene for Falkbergets Hus på Røros har det hele tiden vært lagt stor vekt på at Ratvolden må tas best mulig vare på og driftes videre, og at en av det viktige oppgavene for Falkbergets Hus er å stimulere til økt bruk av Ratvolden.

Falkbergets Hus må styrke Ratvoldens posisjon.

De som nå mener at Ratvolden kan være aktuelt som sted for å bygge Falkbergets Hus, må gjerne utrede og beskrive hvordan et Falkbergets Hus på Ratvolden skal fungere og driftes, og samtidig legge fram konkrete planer med konsekvensanalyser og kostnadskalkyler. 

Det understrekes at det hele tiden har vært lagt vekt på full åpenhet om arbeidet knyttet til aksjon Falkbergets Hus. Massemediene er holdt løpende orientert.

12.september 2016 Eiliv Grue