"Loading..."
Arven etter Johan Falkberget gir mulighet til ny verdiskaping

Arven etter Johan Falkberget gir mulighet til ny verdiskaping

Johan Falkberget er trolig 1900-tallets mest produktive norske forfatter og skribent. Han er vår regions store dikter. Ingen andre har beskrevet bergverksamfunnet slik som Johan Falkberget. På mange vis er Johan Falkbergets forfatterskap Rørossamfunnets hukommelse og beskrivelse av levd liv. Han har gjort Rørosvidda til et litterært landskap. Johan Falkberget er den viktigste fortolkeren av lokalsamfunnet vårt. Det er mye gjennom hans dikterskap at forståelsen av levd liv har blitt bevart. Hans dikterskatt lå der til inspirasjon når historikere som Sverre Ødegaard (1947- 2002) fra rundt 1960 begynte å arbeide med Røros Kobberverks historiske samlinger. Ødegaard mente at Falkberget i sin dikteriske frihet ikke alltid var historisk korrekt da han beskrev bergverkssamfunnet. Uenigheten mellom de to er et eksempel på det alltid tilbakevendende spørsmål om «fiksjon og fakta» og vil være et spennende tema for diskusjon og forskning i Falkbergets Hus. Kombinasjonen av Falkbergets dikterskap og historikernes forskning har vært viktig for å beskrive og videreformidle rundt levd liv i bergverksamfunnet og på Rørosvidda. Falkbergets fortellerevne vekker interesse, og kan med fordel brukes når vår fortid skal formidles på en god måte til kommende generasjoner. Han dikteriske verden og hans romanfigurer vil kunne være et meget godt regigrep for å fenge ungdommen.