"Loading..."
Bildet viser tildeling av midler fra Rørosbanken

I februar 2013 tok Eiliv Grue initiativ overfor Jon Høsøien om å igangsette en landsomfattende underskriftskampanje for å få reist et Falkbergets Hus på Røros. Hans Vintervold, Sturle Koien og Harald Hauge ble tidlig medspillere i en aksjon som fikk bred støtte fra markante sentrale politikere, kunstnere, stortingsrepresentanter og tidligere regjeringsmedlemmer samt fra lokale politikere og en rekke andre samfunnsengasjerte mennesker i vårt land. På kort tid ble det samlet nær 8000 underskrifter.

Begrunnelse for aksjonen var: Hva ville verdensarvstedet Røros vært uten Falkberget? Hans diktning har satt Røros på verdenskartet og beskrevet verdensarvens kulturelle og historiske innhold. Vi pekte på at Røros som landets fremste kulturkommune, raskest mulig burde ta vare på de store skatter etter dikteren og samfunnsmennesket Falkberget, han som har betydd mer for regionen enn noen annen.

Med bakgrunn i det mandat som underskriftsaksjon gav, ble arbeidet med forprosjektutredning igangsatt sommeren 2015.