"Loading..."
Hilde Bergebakken

Hilde Bergebakken

tirsdag, 13 september 2016 08:22

Falkbergets hus og Ratvolden

Falkbergets Hus på Røros - og Ratvolden

Sommeren 2012 pågikk det en større avisdebatt om Røros bibliotek. Her ble på nytt ønske om et Falkberget-senter aktualisert. Et 50-talla avisklipp er arkivert om Falkberget-hus på Røros.

Senhøstes 2012 døde debatten ut. Da ble tanker om underskriftskampanje lansert. En gruppe bestående av Eiliv Grue, Jon Høsøien, Sturle Kojen, Hans Vintervold og etter hvert Harald Hauge arbeidet med å igangsette underskriftaksjon.